Forsikring

Brdr. Krogsbøll har de nødvendige forsikringer, da dette er en vigtig del af enhver transport & flytning.

For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Brdr. Krogsbøll tegnet en særlig fragtføreransvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.
Brdr. Krogsbøll’s erstatningsansvar begrænses til det herunder gældende.

Gods:

Erhvervsansvar:
Alle ordrer og tilbud er underlagt de almindelige betingelser for transport, spedition og Warehousing i Nordisk Speditørforbunds, NSAB 2000. Disse regler fra opnås fra alle vores kontor og agenter

Antikviteter, kunstgenstande og lignende:

Vin, tobak og spiritus:
Max. dækning på kr. 80.000,- pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring.
Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Supplerende forsikringer kan tegnes.

Synlige skader skal anmeldes omgående og skriftligt. (Til evt videre sagsformidling kræver forsikringen original købskvittering.) Ikke synlige skal anmeldes senest 8 dage efter transporten, og dækkes kun, hvis skaden alene kan henføres til den udførte transport.
Brdr. Krogsbøll skal forinden transporten orienteres, hvis der er gods der er særlig skrøbeligt.

Alle forsikringer dækker kun, såfremt Brdr. Krogsbøll chauffører alene håndterer det transporterede gods.

Vi anbefaler IKKE, og forsikring på disse kan ikke opnås, ved brug af ukurrante flyttekasser som feks. Silvan – Bauhouse – Jem og Fix – Ikea – Røverkøb. De er 1/2 kvalitet af en rigtig flyttemandskvalitetskasse. Mange af dem er hverken hæftede eller limede og DMF (dansk møbeltransport forening ) vil slet ikke ankende dem som flyttekasser.
Spørg hvis du er i tvivl.!!

Forsikring
Transporter udføres i henhold til CMR-konventionen.
Erstatningsbeløbet er pt. 8,33 sdr/kg.

Ring 28 28 28 28 hvis du har spørgsmål til vores forsikringer.

Se i øvrigt Brdr. Krogsbølls almindelige betingelser